20 juli 2016

Ledarskapets praktik - forskningsprojektJag är nu i uppstarten med min forskningsuppgift. Mina intresseområden ligger huvudsakligen inom ledarskapets praktik och de förutsättningar och krav som ställs på ledare/chefer från ledning och medarbetare.

Vilka förväntningar ledarna själva har på vad jobbet som chef/ledare skall innehålla, är också en viktig kunskap att ta med i sammanhanget.

Det finns en diskrepans mellan hur idealet för ledarskapet ser ut och den konkreta verkligheten som de flesta ledare/chefer arbetar i, och;

I ledarskapspraktiken finns ett antal förutsättningar, som tydligt påverkar hur ledarna/cheferna skall utföra sin uppgift. Exempel på det är alla administrativa IT system, globala organisationer med förekomsten av bl a virtuella team, det ekonomiska paradigmets krav på kontroll, resultat och uppföljning, ökningen och användningen av bemanningsanställda mm.

Det blir en spännande resa att starta upp

9 mars 2016

Sammanfattning av integrationsprojekten i Angered
Vi har träffat många livsöden och många härliga människor. Vi som har varit lärare i programmen har lärt oss mycket om vårt samhälle, om att vara flykting och om att starta på nytt under helt nya förutsättningar. Våra deltagare har stött på många utmaningar med ny kultur,nytt samhälle, nya värderingar, nytt språk, nya levnadsomständigheter, nya könsroller mm

112 personer har vi haft i 7 program och programmen har pågått under 3 år.
Vi har träffat deltagarna i 12 veckor och under den tiden har vi kommit fram till olika handlingsalternativ för den individuelle/a deltagaren.  
Ca 30% har fått jobb 30% praktik och 30% har gått till studier när vi har räknat bort de som var långtidsfrånvarande under programmen.


8 november 2015

Nu börjar ett forskningsupplägg att ta fart
Har i veckan träffat Stefan Tengblad professor vid Högskolan i Skövde och Margaretha Oudhuis forskare vid Högskolan i Borås för att skapa en första skiss i ett forskningsprojekt där jag kommer att ingå. Planen är att studera den skandinaviska ledarskapsmodellen. Jag skall samtidigt fortsätta mina studier inom ett forskarprogram. Skall bli riktigt spännande och det kommer att öka min forskarinriktning av min verksamhet. .

13 september 2015


Att göra en insats som gör skillnad – Company Social Responsibility när den verkligen gör nytta

Det finns många människor i Sverige, som vill ha ett arbete men som inte kommer ifråga när företagen rekryterar. Det kan handla om olika saker tex utlandsfödd med begränsade språkkunskaper i svenska, yrkeskompetens eller att personen av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden.

HG Carisma AB och AH Personalkonsult o Internationell Rekrytering AB  har sedan 2013 tagit fram och drivit flera arbetsmarknadsprojekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Angered.

Målsättning för projekten är att genomföra insatser för att öka möjligheten till anställning hos personer med svårigheter att själva ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Vi har grupper om 12 till 25 deltagare, som vi träffar i 12 veckor. De flesta har ett utomnordiskt ursprung och har bott olika länge i Sverige. Deltagarna har varierande språkkunskaper och IT kunskaper. Därför arbetar vi också kontinuerligt med språk och IT kunskaper, utöver jobbmatchningen.

Vi har med våra båda företag samarbetat i Arbetsförmedlingens jobbcoachning sedan 2008 och drivit den här typen av projekt sedan 2013.

Varför engagerat oss i dessa frågor?
Vi brinner för utveckling av människor och för integration. Vi ser möjligheterna i individen och vill medverka till att matcha olika kompetenser så att de kommer till nytta. Vi vill också medverka till att minska slöseriet med mänskliga resurser i form av långvarig arbetslöshet. Vi skapar också möten mellan invandrare och svenskar.  Vi har varit framgångsrika i coachningen.

 Resultat
Vi har fått ut en hög andel av våra deltagare i jobb, i praktik eller till jobbinriktade studier. Alla får ut något –  dvs att man får verktyg till att fortsätta framåt på egen hand efter projektets slut.

Vad gör vi?
Vi lär känna varje person för att skapa motivation så att han/hon skall hitta sin väg till arbete. Vi kartlägger vilken kompetens deltagaren har och ser vad som ev behöver kompletteras. Vi stöttar så att individen återfår en vilja till en förändring och hittar sin målsättning.

Kan du tänka dig att anställa en person ifrån vårt projekt?
Kan du tänka dig att göra en verklig insats för en medmänniska genom att erbjuda en praktikplats eller arbete?  Ett sådant erbjudande kan förändra livet för en person, som kanske har förlorat hoppet om att få ett arbete OCH samtidigt gör du och ditt företag en verklig samhällsinsats. 22 mars 2015

Förnyat förtroende - ytterligare arbetsmarknadsprojekt i Angered

Vi startar nu ytterligare 3 arbetsmarknadsprojekt i Angered. Det första projektet startar den 1 april med 20 till 25 deltagare. Ytterligare grupper startar den 17 augusti och den 16 november 2015. Vi är mycket stolta och glad över att vi har fått ett förnyat förtroende och ser fram emot att arbeta med nya deltagare och att stödja dem till en bättre position på den svenska arbetsmarknaden.

Några exempel från de tidigare projekten;

En kvinna i 40-årsåldern, från Chile, med 18 års arbetslöshet, fick motivation och mod att starta på en praktikplats hos ett städföretag. Praktiken ledde till en timanställning först på få timmar till att hon nu är arbetsledare på heltid.

En kvinna från Irak, i 40-årsåldern, med akademisk examen från Irak bestämde sig att läsa in en kompletterande universitetsutbildning inom ett angränsande kompetensområde. Hon startar nu på sin tredje termin på Chalmers.

Man från Finland, i 60-årsåldern, med 30 års erfarenhet av lagerarbete från Volvo fick efter 7 års arbetslöshet mod att starta på en praktikplats på ett kall lager. Praktikplatsen ledde till att han fick en timanställning inom ett bemanningsföretag

13 februari 2015

Arbetsmarknads projekt i Angered i samarbete med HG CarismaIdag var det avslutning på vårt fjärde arbetsmarknadsprojektet i Angered och vi hade gemensam avslutningslunch med "knytis". 17 personer har varit inskrivna hos oss. Av dessa 17 har 15 varit aktiva under hela programmet. 10 har sökt kompetenshöjande och yrkesinriktade studier (3 har redan startat sina). Fyra deltagare har eller skall börja praktik. 2 har också fått timvikariat! Är de stolta och nöjda? Ja! Och vi också! Vilka underbara personer vi fått lära känna!


 

4 augusti 2014Samarbetsprojekt med HG Carisma och Arbetsförmedlingen i Angered

Den 6 juni var det avslutning med vår andra grupp i samarbetsprojektet med Arbetsförmedlingen. Vi känner oss återigen väldigt stolta över vad de åstadkommit - av 11 deltagare har 9 fått jobb/praktikplats eller sökt/kommit in Komvux/yrkesutbildning i kombination med Sfi!

Alla deltagare har fått kraftigt höjd självkänsla, skapat sin handlingsplan för framtiden och tränat massor på sin svenska, samt utvecklat sina allmänkunskaper och sina IT-kunskaper. Det ha varit mycket inspirerande att träffa dessa fantastiska människor, som har en stor potential. Till hösten kommer vi att fortsätta med
ytterligare 25 + 25 personer.