24 augusti 2008

Myers Briggs Personnel Inventory MBTI

Myers Briggs (MBTI) är användbart hjälpmedel/instrument i coaching, personalutveckling, organisations- och teamutvecklingssammanhang. Instrumentet har utvecklats utifrån Carl Jungs (lärljunge till Sigmund Freud) personlighetstyper och vidareutvecklades av Kathrine Briggs och Isabel Briggs Myers. Meyers Briggs har använts sedan 1940-talet och är ett välbeprövat instrument för rådgivning, personlig utveckling, samt team och organisationsutveckling och används i många länder, främst i USA och Europa.

"Whatever the circumstances of your life, the understanding of type can make your perceptions clearer, your judgements sounder and your life closer to your heart's desire" Isabel Briggs Myers

Jag har använt mig av Myers Briggs personlighetsinventorium sedan mitten av 1980-talet, med en amerikansk utbildning och en svensk certifiering och licens.

Inga kommentarer: