19 januari 2010

Inspirerande samarbete

Jag har ett pågående samarbete med Merja Forsäng, Forsäng och Partner, Camilla Wikström, Crecera och Eva-Karin Nilsson, Elini omkring olika uppdragsområden, främst inom Ledarskap/Ledarutveckling, organisationsutveckling, medarbetarskap/medledarskap, LEAN och verksamhetsutveckling, samt utveckling/stöttning av individer.

Emellan oss förfogar vi över ett antal licencierade metoder för individ och verksamhetsutveckling.

Inga kommentarer: