23 mars 2014


Ett samarbetsprojekt tillsammans med HG Carisma och Arbetsförmedlingen i Angered.


Jag har tillsammans med Helen Gustafsson utvecklat ett koncept för personer som har varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid och som inte har svenska som modersmål. Vi kör nu två piloter from dec 2013 tom juni 2014.

Den 14 mars var det avslutning med vår första grupp i samarbetsprojektet med Arbetsförmedlingen. Vi känner oss väldigt stolta över vad de åstadkommit - av 12 deltagare har 2 varit sjukskrivna nästan hela tiden och av de 10 närvarande har 8 fått jobb eller kommit in Komvux! Alla deltagare har fått kraftigt höjd självkänsla och tränat massor på sin svenska, samt utvecklat sina allmänkunskaper och sina IT-kunskaper. Vi är mycket glada för att det har gått så bra och vi har lärt känna fantastiska människor, som har en stor potential. Nu är vi igång med nästa grupp om 12 personer.

Inga kommentarer: