20 december 2007

Medarbetarskap/Medledarskap och medarbetarenkäter

  • Teamutvecklingsinsatser för att stärka och stödja medarbetarskap och medledarskap är framtagna av konsulterna Agneta Häll, AH Personalkonsult och Internationell Rekrytering AB och Merja Forsäng, Forsäng och partner AB
  • En Medarbetarenkätet - LedMed, som verktyg för medarbetarutveckling och ett stöd för processen efter enkäten, samt för organisationsutveckling är utvecklad av konsulten Johan Velten och prof Stefan Tengblad, Teamwork A/S

Inga kommentarer: