13 januari 2008

Appreciated Inquery

Jag arbetar i nätverk med konsultföretaget, Apprino AB, Helena Kovacs,
Apprino arbetar med en välbeprövad metod - Appreciated Inquery (AI) för att facilitera förändringsarbete i organisationer och teamutveckling. Metoden fokuserar i korthet på att förstärka det positiva och se möjligheter i olika situationer och sammanhang. Mer information om AI finns på Apprinos hemsida http://www.apprino.se/.

Inga kommentarer: