24 februari 2012

LEAN filosofin och Ledarskap

Jag har under många år av och till kommit i kontakt med LEAN främst i produktionssammanhang. Jag har också arbetat direkt med ett LEAN baserat arbetssätt, i samband med facilitering av medarbetarenkäter, men också för att få tillstånd ett aktivt deltagande från medarbetare i förändring av processer och arbetssätt.

Jag är mest intresserad av människorna i ett system/organisation och hur de som ledare respektive medarbetare ser sina möjligheter att arbeta och påverka en verksamhet. Jag vill också studera hur lärandet i en organisation bereds möjligheter. Emperi hämtas från företaget Volvo Powertrain och utgår ifrån Leadership the Volvo Way för att utforska om Volvos ledarfilosofi/ledarkompetenser stämmer överens med ledarskap the Toyota Way. Hur möts kulturerna (öst o väst orienterat ledarskap) och värderingarna när denna management modell implementeras/översätts i en organisation.

Spännande arbete, som har sysselsatt mig ett tag, varvat med eget ledningsarbete.

Inga kommentarer: