7 juli 2011

LEAN och ledarskap

Uppsatsupplägget håller på att ta form och jag har fått kontakt med ett företag, som vill ställa upp för min empiri. En liten annan "twist" än den jag först skissade på, vilket kommer att ge ett visst fokus på ledarskap och Lean - Hur påverkar Lean ledarskapet och medarbetarskapet. Jag är också intresserad av att få fler ingångar och kontakter.

Inga kommentarer: