22 mars 2015

Förnyat förtroende - ytterligare arbetsmarknadsprojekt i Angered

Vi startar nu ytterligare 3 arbetsmarknadsprojekt i Angered. Det första projektet startar den 1 april med 20 till 25 deltagare. Ytterligare grupper startar den 17 augusti och den 16 november 2015. Vi är mycket stolta och glad över att vi har fått ett förnyat förtroende och ser fram emot att arbeta med nya deltagare och att stödja dem till en bättre position på den svenska arbetsmarknaden.

Några exempel från de tidigare projekten;

En kvinna i 40-årsåldern, från Chile, med 18 års arbetslöshet, fick motivation och mod att starta på en praktikplats hos ett städföretag. Praktiken ledde till en timanställning först på få timmar till att hon nu är arbetsledare på heltid.

En kvinna från Irak, i 40-årsåldern, med akademisk examen från Irak bestämde sig att läsa in en kompletterande universitetsutbildning inom ett angränsande kompetensområde. Hon startar nu på sin tredje termin på Chalmers.

Man från Finland, i 60-årsåldern, med 30 års erfarenhet av lagerarbete från Volvo fick efter 7 års arbetslöshet mod att starta på en praktikplats på ett kall lager. Praktikplatsen ledde till att han fick en timanställning inom ett bemanningsföretag

Inga kommentarer: