13 september 2015


Att göra en insats som gör skillnad – Company Social Responsibility när den verkligen gör nytta

Det finns många människor i Sverige, som vill ha ett arbete men som inte kommer ifråga när företagen rekryterar. Det kan handla om olika saker tex utlandsfödd med begränsade språkkunskaper i svenska, yrkeskompetens eller att personen av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden.

HG Carisma AB och AH Personalkonsult o Internationell Rekrytering AB  har sedan 2013 tagit fram och drivit flera arbetsmarknadsprojekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Angered.

Målsättning för projekten är att genomföra insatser för att öka möjligheten till anställning hos personer med svårigheter att själva ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Vi har grupper om 12 till 25 deltagare, som vi träffar i 12 veckor. De flesta har ett utomnordiskt ursprung och har bott olika länge i Sverige. Deltagarna har varierande språkkunskaper och IT kunskaper. Därför arbetar vi också kontinuerligt med språk och IT kunskaper, utöver jobbmatchningen.

Vi har med våra båda företag samarbetat i Arbetsförmedlingens jobbcoachning sedan 2008 och drivit den här typen av projekt sedan 2013.

Varför engagerat oss i dessa frågor?
Vi brinner för utveckling av människor och för integration. Vi ser möjligheterna i individen och vill medverka till att matcha olika kompetenser så att de kommer till nytta. Vi vill också medverka till att minska slöseriet med mänskliga resurser i form av långvarig arbetslöshet. Vi skapar också möten mellan invandrare och svenskar.  Vi har varit framgångsrika i coachningen.

 Resultat
Vi har fått ut en hög andel av våra deltagare i jobb, i praktik eller till jobbinriktade studier. Alla får ut något –  dvs att man får verktyg till att fortsätta framåt på egen hand efter projektets slut.

Vad gör vi?
Vi lär känna varje person för att skapa motivation så att han/hon skall hitta sin väg till arbete. Vi kartlägger vilken kompetens deltagaren har och ser vad som ev behöver kompletteras. Vi stöttar så att individen återfår en vilja till en förändring och hittar sin målsättning.

Kan du tänka dig att anställa en person ifrån vårt projekt?
Kan du tänka dig att göra en verklig insats för en medmänniska genom att erbjuda en praktikplats eller arbete?  Ett sådant erbjudande kan förändra livet för en person, som kanske har förlorat hoppet om att få ett arbete OCH samtidigt gör du och ditt företag en verklig samhällsinsats. Inga kommentarer: