20 juli 2016

Ledarskapets praktik - forskningsprojektJag är nu i uppstarten med min forskningsuppgift. Mina intresseområden ligger huvudsakligen inom ledarskapets praktik och de förutsättningar och krav som ställs på ledare/chefer från ledning och medarbetare.

Vilka förväntningar ledarna själva har på vad jobbet som chef/ledare skall innehålla, är också en viktig kunskap att ta med i sammanhanget.

Det finns en diskrepans mellan hur idealet för ledarskapet ser ut och den konkreta verkligheten som de flesta ledare/chefer arbetar i, och;

I ledarskapspraktiken finns ett antal förutsättningar, som tydligt påverkar hur ledarna/cheferna skall utföra sin uppgift. Exempel på det är alla administrativa IT system, globala organisationer med förekomsten av bl a virtuella team, det ekonomiska paradigmets krav på kontroll, resultat och uppföljning, ökningen och användningen av bemanningsanställda mm.

Det blir en spännande resa att starta upp

Inga kommentarer: