9 mars 2016

Sammanfattning av integrationsprojekten i Angered
Vi har träffat många livsöden och många härliga människor. Vi som har varit lärare i programmen har lärt oss mycket om vårt samhälle, om att vara flykting och om att starta på nytt under helt nya förutsättningar. Våra deltagare har stött på många utmaningar med ny kultur,nytt samhälle, nya värderingar, nytt språk, nya levnadsomständigheter, nya könsroller mm

112 personer har vi haft i 7 program och programmen har pågått under 3 år.
Vi har träffat deltagarna i 12 veckor och under den tiden har vi kommit fram till olika handlingsalternativ för den individuelle/a deltagaren.  
Ca 30% har fått jobb 30% praktik och 30% har gått till studier när vi har räknat bort de som var långtidsfrånvarande under programmen.


Inga kommentarer: