8 november 2015

Nu börjar ett forskningsupplägg att ta fart
Har i veckan träffat Stefan Tengblad professor vid Högskolan i Skövde och Margaretha Oudhuis forskare vid Högskolan i Borås för att skapa en första skiss i ett forskningsprojekt där jag kommer att ingå. Planen är att studera den skandinaviska ledarskapsmodellen. Jag skall samtidigt fortsätta mina studier inom ett forskarprogram. Skall bli riktigt spännande och det kommer att öka min forskarinriktning av min verksamhet. .

Inga kommentarer: